sponka

Hlinikové radiátory XHÉNIA
(Flexta s.r.o. výhradný predajca pre SR a ČR)

Vzorec pre výpočet prietokových odporov radiátorov Xhénia

Prietokový odpor radiátora je možné vypočítať nasledovným vzorcom:
kde:

ΔP = A x B x C x 2 3 2 5 0 x qm1,92

ΔP - prietokový odpor vody (Pa)
qm - prietokové množstvo (kg/s)
A - veličina závislá od rozstupu závitov ( - )
B - veličina závislá od veľkosti prívodnej trubky ( - )
C - veličina závislá od počtu článkov ( - )
Pre radiátory v prevedení kompakt je prietokový odpor cca o 6% vyšší.

Hodnoty konštánt sú uvedené v tabuľkách:

Rozstup závitov (Rz)A
2500,88
3500,90
5000,93
6501,00
9001,04
Rozmer prípojov (”)B
Rp 3/8”3,0
Rp 1/2”1,0
Rp 3/4”0,6
 
Poč. čl.468101214161820222426283032
C2,451,61,210,9750,9450,9160,8880,860,8330,8070,780,7530,7260,7

Prietokové odpory radiátorov boli robené na "bočnom" hornom spodnom typovom zapojení radiátora

Pre radiátory v prevedení kompakt sú odpory o 6% vyššie.